Apteka i Klinika JEDNEGO DNIA – Kamień Pomorski

Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji w obiekcie.
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z krzyżowym wymiennikiem ciepła IV PRODUKT typ FLEXOMIX 120.
Dostawa i montaż agregatu wody lodowej (chillera) CLIVET typ WSAT-EE-71.
Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych ELECTRA typ ECF 12 i ECF XL 24.
Dostawa i montaż rekuperatorów z wymiennikiem krzyżowym SYSTEMAIR typ VX700EV (2 szt.) i VX700-E.
Dostawa i montaż wentylatorów kanałowych OSTBERG (5 szt.).
Dostawa i montaż aparatów nawiewnych OSTBERG (3 szt.).
Dostawa i montaż stropu laminarnego na salę operacyjną KLIMOR.
Dostawa i montaż klimakonwektorów kasetonowych EDEN (3 szt.).
Dostawa i montaż nawilżacza parowego CAREL.
Dostawa i montaż automatyki sterująco-kontrolnej SIEMENS.