Dezynfekcja i odgrzybianie

Serwis klimatyzacji

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników klimatyzacji typu SPLIT oferujemy profesjonalny serwis.

Przeprowadzamy dezynfekcję i odgrzybianie klimatyzacji u klienta. Czynności wykonywane przez naszych serwisantów są zgodne z zaleceniami producentów klimatyzatorów. Do czyszczenia parownika oraz skraplacza używamy atestowany i sprawdzony płyn Carlybio. Środek dezynfekujący Carlybio służy do odkażania wymienników ciepła. Niszczy bakterie, pleśń i grzyby oraz skutecznie chroni przed Legionellą. Pomaga pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z klimatyzacji.

Dezynfekcja i odgrzybianie klimatyzacji obejmuje następujące czynności:

 • mycie filtrów powietrza w jednostce wewnętrznej
 • mycie obudowy jednostki wewnętrznej
 • dezynfekcja i odgrzybianie chłodnicy w jednostce wewnętrznej
 • przepłukanie tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin
 • sprawdzenie pływaka w pompce skroplin (w przypadku gdy jest zamontowana)
 • czyszczenie skraplacza w agregacie zewnętrznym
 • wymycie obudowy w agregacie zewnętrznym
 • pomiar temperatury nawiewu powietrza
 • brak ingerencji w układ chłodniczy

Wyślij zapytanie już teraz!

Serwis klimatyzacji

Przeglądy serwisowe

Generalny przegląd serwisowy z dezynfekcją i odgrzybianiem obejmuje następujące czynności:

 • mycie filtrów powietrza w jednostce wewnętrznej
 • mycie obudowy jednostki wewnętrznej
 • dezynfekcja i odgrzybianie chłodnicy w jednostce wewnętrznej
 • przepłukanie tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin
 • sprawdzenie pływaka w pompce skroplin (w przypadku gdy jest zamontowana)
 • czyszczenie skraplacza w agregacie zewnętrznym
 • wymycie obudowy w agregacie zewnętrznym
 • pomiar temperatury nawiewu powietrza
 • sprawdzenie szczelności układu
 • pomiar ciśnień roboczych
 • uzupełnienie freonu, jeżeli jest to konieczne
 • sprawdzenie styków elektrycznych – dokręcenie śrub na stykach
 • sprawdzenie poprawności działania pilota – kontrola błędów

Serwis klimatyzacji

Koszty serwisu

Koszt serwisu klimatyzacji podlega negocjacji przy większej liczbie jednostek klimatyzacyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o „Substancjach zubożających warstwę ozonową” informujemy, że posiadamy aktualne świadectwa kwalifikacji uprawniające do montażu i eksploatacji urządzeń zawierających substancje kontrolowane.

Świadczymy również usługi w zakresie:

 • przeglądu central wentylacyjnych
 • przeglądu central klimatyzacyjnych
 • montażu klimatyzacji typu SPLIT
 • napraw klimatyzacji
 • serwisu kurtyn powietrznych

Clima-Comfort

Królowej Korony Polskiej 24 p.106
70-486 Szczecin

firma@clima-comfort.com.pl
+48 91 422 70 32
+48 697 677 767