Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne – Szczecin

Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali refektarzu i w kuchni.
Opracowanie dokumentacji projektowej – wykonawczej.
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z obrotowym rekuperatorem IV PRODUKT typ FLEXOMIX 190 (2 szt.).
Dostawa i montaż okapu w kuchni.
Dostawa i montaż automatyki sterująco-kontrolnej SIEMENS.