BUCHALTER – Szczecin

Dostawa agregatu wody lodowej CLIVET typ WRAT 292.
Dstawa klimakonwektorów CLIVET CFD.CF (23 szt.) i F.FO (8 szt.).