C. HARTWIG – Szczecin

Wykonanie klimatyzacji w budynkach.
Dostawa i montaż klimatyzatora kanałowego CLIVET typ MSAT 101 + CED 101 (2 szt.).
Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego w serwerowni ELECTRA typ COMPACT 12.
Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego ELECTRA typ DELTA 12.
Klimatyzacja pomieszczeń biurowych.