Hala magazynowa MPT STANRO – Łozienica

Wykonanie wentylacji w Budynku Magazynowo-Produkcyjnym w Łozienicy gm. Goleniów.
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej IV PRODUKT typ FLEXOMIX 150 wyposażonej w obrotowy rekuperator o sprawności odzysku ciepła ok. 80%.