Hotel PARK – Szczecin

Dostawa centrali wentylacyjnej IV PRODUKT FLEXOPAC COMPACT 090 z obrotowym wymiennikiem ciepła – rekuperatorem.