Komenda Wojewódzka Policji – Szczecin

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej IV PRODUKT typ FLEXOMIX 060.
Dostawa i montaż agregatu wody lodowej CLIVET typ WSAT-EE-91.
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej SYSTEMAIR typ VX-700E.
Dostawa i montaż klimatyzatorów OLIMPIA SPLENDID UNICO 11.0 SF (16 szt.) i  UNICO 8.5 SF (6 szt.).