Książnica Pomorska – Szczecin

Dostawa central wentylacyjnych IV PRODUKT FLEXOMIX-S-150.
Centrale wyposażono w rekuperatory obrotowe o wysokiej sprawności odzysku ciepła.