Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza – Szczecin

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach laboratoryjnych.
Dostawa i montaż wentylatorów chemoodpornych ROSENBERG.