PORTOWY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szczecin

Dostawa i montaż klimatyzatorów ELECTRA typ JGF09 i JGF12.