Spółka Wodna MIĘDZYODRZE – Szczecin

Dostawa i montaż klimatyzatora ELECTRA typ COMPACT 12 w serwerowni.