Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – Szczecin

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Sali Wykładowej i Sali Obrad Senatu.
Dostawa i montaż agregatu wody lodowej CLIVET typ WSAT-A-71.
Dostawa i montaż klimakonwektorów CLIVET typ FOI-7 (3 szt.).