Najciekawszy produkt roku 2010
Nazwa produktu/typoszeregu: Agregat chłodniczy WSHF-XSC 65D-180F
Nazwa producenta: Clivet
Kraj producenta: Włochy

Dane techniczne

Moc chłodnicza: 173 – 500 kW
Moc grzewcza: 224 – 646 kW
Całkowita efektywność energetyczna: 7,59 – 7,91 (100% grzanie i 100% chłodzenie)
EER: 6,25 – 6,56 (100% chłodzenie)
COP: 4,29 – 4,45 (100% grzanie)
Atesty, aprobaty, certyfikaty: Deklaracja Zgodności CE
Urządzenie Chronione Patentem
Rok wprowadzenia do sprzedaży: 2010

Zastosowanie produktu

Nowoczesne budynki często charakteryzują się ogromnymi przeszklonymi powierzchniami, różną ekspozycją nasłonecznienia i zmiennymi wewnętrznymi zyskami ciepła. Dotyczy to przykładowo centrów handlowych, budynków biurowych, zakładów przemysłowych i szpitali. Z tego powodu istnieje potrzeba równoczesnego grzania i chłodzenia różnych stref tego samego budynku. Typoszereg WSHF-XSC jest dedykowany do obiektów, które wymagają jednoczesnego grzania i chłodzenia w dowolnych proporcjach.

Opis produktu

WSHF-XSC to chroniony patentem kompaktowy agregat chłodniczy, o wysokiej efektywności energetycznej nawet do 9,8, umożliwiający równoczesne i niezależne ogrzewanie oraz chłodzenie. Urządzenie łączy w sobie wysoką sezonową efektywność uzyskiwaną dzięki technologii wykorzystującej kilka sprężarek spiralnych w pojedynczym obiegu, z innowacyjnym systemem automatycznego przełączania za pośrednictwem obiegu hydraulicznego. Jednoczesne wytwarzanie wody grzewczej i lodowej jest realizowane w każdych warunkach obciążenia, przy maksymalnym poziomie odzysku energii. Umożliwia to wykorzystanie źródła energii jedynie w przypadku niedoboru lub nadwyżki mocy, co prowadzi do dużych oszczędności w zużyciu energii. Całkowite zużycie energii pierwotnej może być zredukowane nawet o 50%. Dzięki jednoczesnemu wytwarzaniu z dużą efektywnością ciepła i chłodu jest doskonałym rozwiązaniem dla instalacji 4-rurowych w obiektach komfortowych i przemysłowych.