Najciekawszy produkt roku 2011
Nazwa produktu/typoszeregu: Pompa ciepła powietrze/woda Aquarea
Nazwa producenta: Panasonic
Kraj producenta: Japonia

Dane techniczne

Nominalna wydajność grzewcza: 7-16 kW
Nominalna wydajność chłodnicza: 7-12,2 kW
Zasilanie 1- oraz 3-fazy
Dolna granica pracy dla grzania: -20ºC
Współczynnik efektywności energetycznej COP – powyżej 4,0
Atesty, aprobaty, certyfikaty: CE
Rok wprowadzenia do sprzedaży: 2010

Zastosowanie produktu

Pompa ciepła powietrze/woda Aquarea jest alternatywnym źródłem ciepła dla domów jednorodzinnych. Pompa ciepła oprócz funkcji grzewczej może pracować również jako system klimatyzacyjny oraz system do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Opis produktu

Typoszereg pomp ciepła od 7 do 16 kW zapewnia możliwość dopasowania urządzenia do praktycznie każdego domu jednorodzinnego. Jest to idealne rozwiązanie dla grzania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej w nowych oraz już istniejących budynkach – instalacjach. Technologia wysokowydajnej pompy ciepła zmniejsza koszty zużycia energii dla domu, jednocześnie obniżając emisję CO2. Pompa ciepła Panasonic Aquarea umożliwia oszczędności do 78% zużycia energii w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym (dla jednostki Aquarea 12kW COP wynosi 4,67). System może pracować jako jedyne źródło ciepła lub współpracować z istniejącym już układem grzewczym. System pracujący samodzielnie generuje największe oszczędności w połączeniu z układem ogrzewania podłogowego. Oprócz oszczędności energii, dodatkową zaletą układu jest niski koszt inwestycyjny (w porównaniu z gruntowymi pompami ciepła) oraz niewielka ilość miejsca zajmowana przez jednostkę wewnętrzną.