Okresowe przeglądy techniczne oraz odgrzybianie i dezynfekcja klimatyzacji pozwala na długie użytkowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Jeśli klimatyzator nie będzie czyszczony to może dojść do sytuacji, w której grzyby i bakterie zalegające na parowniku (chłodnicy) oraz w tacy ociekowej, przedostaną się do powietrza w pomieszczeniu. Wentylator zamontowany w jednostce wewnętrznej wymusza ruch powietrza, który porywa niepożądane bakterie i drobnoustroje. Często klienci mówią, że brudna klimatyzacja wydziela zapach „wilgoci lub mokrego błota”.

W takim przypadku klimatyzator nie spełnia swojej funkcji, lecz jest tylko uciążliwy dla użytkowników. Brak odgrzybiania klimatyzacji może się przyczynić do różnych infekcji oraz chorób np. zapalenie spojówek, kaszel lub katar.

Klimatyzatory typu SPLIT montowane wewnątrz pomieszczeń nie dostarczają świeżego powietrza, dlatego istotne jest aby raz dziennie wietrzyć dokładnie pomieszczenia klimatyzowane. W okresie największych upałów należy ustawiać temperaturę niższą od powietrza zewnętrznego o 5°C do 7 °C. Większa różnica temperatur spowoduje dyskomfort i uczucie zbyt dużego chłodu.
Producenci zalecają dokonywanie przeglądów technicznych minimum dwa razy w roku. Jest to często warunek konieczny do zachowania gwarancji.

Przegląd powinien obejmować takie czynności jak:

  • mycie filtrów powietrza w jednostce wewnętrznej
  • mycie obudowy jednostki wewnętrznej
  • dezynfekcję i odgrzybianie chłodnicy w jednostce wewnętrznej
  • przepłukanie tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin
  • czyszczenie skraplacza w agregacie zewnętrznym
  • wymycie obudowy w agregacie zewnętrznym
  • pomiar temperatury nawiewu powietrza
  • sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

Do dezynfekcji parownika w jednostce wewnętrznej oraz tacy ociekowej należy używać specjalnych płynów np. CARLY BIO. Stosowane są różne płyny do dezynfekcji klimatyzacji ale zawsze warto poprosić o odpowiedni atest higieniczny.

Osoby dokonujące przeglądów technicznych klimatyzatorów powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (świadectwa kwalifikacji uprawniające do montażu i eksploatacji urządzeń zawierających substancje kontrolowane ) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o „Substancjach zubożających warstwę ozonową”.

Dla naszych stałych klientów oraz nowych klientów prowadzimy serwis klimatyzacji na terenie Szczecina i okolic.