Każde urządzenie posiada wiele elementów zużywających się dlatego należy dokonywać co jakiś czas przeglądów technicznych. W wentylacji i klimatyzacji jest podobnie. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne skonstruowane są z podzespołów, które wymagają stałej konserwacji np. paski klinowe wentylatorów, filtry powietrza, czerpnie, wyrzutnie, zabezpieczenia.

Czym może grozić brak takiej konserwacji?

Poniżej przedstawiamy kilka przypadków

Zabrudzenie filtrów powietrza powoduje zmniejszony przepływ powietrza. Spadek ciśnienia na filtrze może prowadzić do większego zużycia prądu elektrycznego przez wentylatory. W filtrach mogą rozwinąć się roztocza, które wywołują groźne choroby (rys. 1.).

Rys. 1. Zabrudzone filtry powietrza w centrali wentylacyjnej.

Zużyte paski klinowe na wale wentylatora – brak odpowiedniego naciągu paska lub jego zużycie może powodować zbędny hałas lub ślizganie się co w efekcie zmniejsza przepływ powietrza. Ścierająca się guma z luźnych pasków przedostaje się kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń, brudząc powierzchnie sufitów wokół anemostatów i kratek nawiewnych. Pęknięcie zużytego paska może uszkodzić silnik elektryczny.

Brak kontroli rekuperatora (wymiennika obrotowego) – brak przeglądu tej sekcji może doprowadzić do zerwania się linki obrotowej co spowoduje brak odzysku ciepła. Dodatkowo wysokie zabrudzenie wymiennika zwiększa opór i tym samym koszty eksploatacyjne.

Brak kontroli zabezpieczeń – aby centrala wentylacyjna była sprawna należy dokonać przeglądu zabezpieczeń takich jak presostaty różnicy ciśnień, termostaty przeciwzamrożeniowe itd. Brak takiego przeglądu może doprowadzić np. do zamrożenia nagrzewnicy wodnej i jej rozerwania. Pęknięcie nagrzewnicy skutkuje zalaniem pomieszczeń gorącą wodą (rys. 2.).

Rys. 2. Pęknięte rurki w nagrzewnicy.

Przedstawione zostały problemy jakie mogą wyniknąć z braku prowadzenia stałych przeglądów central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia do obróbki powietrza są bardzo drogie dlatego warto jest dbać o ich bezawaryjną pracę. Przeglądy pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacyjne związane z poborem prądu.

Zaleca się wykonywać przeglądy central wentylacyjnych minimum dwa razy w roku. W budynkach gdzie wentylacja lub klimatyzacja używana jest całorocznie zalecamy częstsze przeglądy. Koszt serwisu centrali wentylacyjnej mieści się w granicach od 200 do 600 zł z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i zależny jest od wielkości centrali, ilości modułów, skomplikowania automatyki oraz odległości (koszty dojazdu).

Inż. Emil Perlicki
Specjalista ds. klimatyzacji