Najciekawszy produkt roku 2010
Nazwa produktu/typoszeregu: Eco Cooler
Nazwa producenta: IV Produkt
Kraj producenta: Szwecja

Dane techniczne

Eco Cooler dostępny jest dla przepływów powietrza od 900 m3/h do 30500 m3/h. Zakres mocy chłodniczej wynosi od 12,9 do 185,1 kW.
Atesty, aprobaty, certyfikaty: EUROVENT, CE, PN-EN 1886, PN-EN 13053
Rok wprowadzenia do sprzedaży: 2010

Zastosowanie produktu

Eco Cooler jest modułowym agregatem chłodniczym, przeznaczonym do chłodzenia powietrza nawiewanego w centralach wentylacyjnych. Dzięki sprężarkom ze zmienną ilością obrotów umożliwia dużą dokładność i stabilność temperatury nawiewu nawet przy zmiennej ilości powietrza; doskonale współpracuje z systemami VAV oraz aktywnymi nawiewnikami.

Opis produktu

Agregat chłodniczy bezpośredniego odparowania zawiera kompletny układ chłodniczy z baterią parownika, skraplacza, sprężarkami sterowanymi poprzez inwerter, oraz elektronicznie sterowanymi zaworami rozprężnymi. W zależności od wydajności, Eco Cooler zawiera od jednego do trzech niezależnych układów chłodniczych. Dzięki temu praca dobywa się za zminimalizowaną ilością czynnika chłodniczego, łatwiejsza jest regulacja wydajności, zdecydowanie niższy poziom hałasu oraz znacząco obniżamy koszty eksploatacji. W wersji z odzyskiem chłodu, Eco Cooler zawiera wymiennik obrotowy do odzysku chłodu, który przenosi entalpię z powietrza zewnętrznego do wyrzucanego, co powoduje redukcję ciepła utajonego. Rozwiązanie to zapewnia maksymalne wykorzystanie energii i niską moc przyłączeniową (współczynnik COP. 5-7). Dzięki integracji wentylacji i chłodzenia unikamy kosztownych i hałaśliwych zewnętrznych elementów instalacji chłodniczej. Kompletne urządzenie wraz z automatyką i okablowaniem jest fabrycznie testowane.